Onderzoek studenten Radboud Universiteit Nijmegen

Voor de master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben drie studenten een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Objectief. Ze onderzochten hoe ze spontaan ID tonen konden stimuleren, en hoe ze de attitude over ID tonen in het algemeen konden verbeteren. Hiervoor ontwierpen ze materiaal dat supermarkten kunnen gebruiken in hun winkel. Aan de hand van dit onderzoek is onderstaand rapport geschreven.

Benieuwd naar het resultaat?

Onderzoek ‘Alcohol mee? <25 Toon je ID’

 

 

Onderzoek spontaan ID tonen!

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Dienst Publiek en Communicatie onderzochten wij in samenwerking met D&B nieuw ontworpen point of sale materiaal voor de NIX18 campagne. Het nieuwe point of sale materiaal is aangepast op basis van gedragswetenschappelijke inzichten uit de masterthesis van Suzie Geurtsen. Met het nieuwe materiaal willen we spontaan ID tonen stimuleren: we laten klanten ervaren hoe moeilijk het is om de leeftijd van een klant in te schatten en vragen vervolgens of ze de kassamedewerker willen helpen door alvast hun ID te pakken wanneer zij alcohol of tabak willen kopen.

Benieuwd naar het resultaat? Ons onderzoek vind je hier: Onderzoek point of sale materiaal NIX 18

Op basis van ons onderzoek is nieuw materiaal ontwikkeld voor de NIX18 campagne. Deze kun je vinden op nix18.nl/materialen

 

 

 

 

Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht 2016

In opdracht van gemeente Utrecht onderzocht Objectief de naleving van alcoholwetten (leeftijdsgrens, wederverstrekking en doorschenken) in verschillende sectoren. Naast het nalevingscijfer brachten we ook motieven en weerstanden van betrokkenen in kaart. We gingen hiervoor in gesprek met alcoholverkopers, leidinggevenden, meerderjarigen, minderjarigen en ouders van minderjarigen. Op basis van de resultaten en gedragswetenschappelijke literatuur formuleerden we aanbevelingen om de naleving van alcoholwetten te verhogen en verantwoord omgaan met alcohol te stimuleren.

Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht 2016 >

Help mee pak je ID!

De naleving van de Drank- en Horecawet in supermarkten bevorderen middels stimulatie van positief klantgedrag. De campagne is gericht op het wegnemen van weerstand bij klanten en het stimuleren van de normverschuiving: leeftijdscontroles bij de aankoop van alcohol moeten meer ‘normaal’ worden. De resultaten lieten een positief effect zien van de campagne op zowel klanten als caissières.

Masterthesis Suzie Geurtsen 2014 >

Factsheet handhaving leeftijdsgrens tabak 2014

De NVWA houdt toezicht op de regels gesteld in de Tabakswet, waaronder de leeftijdsgrens die gesteld is voor de verkoop van tabaksproducten.
In 2014 hebben de jonge toezichthouders van het flexteam leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd bij diverse typen bedrijven zoals supermarkten, tankstations, tabaksspeciaalzaken, horecabedrijven en evenementen. Deze controles zijn uitgevoerd aan de hand van een vooraf vastgestelde methodiek. Deze methodiek moet waarborgen dat er risicogericht gewerkt wordt. Dit vertaalt zich in een werkwijze waarbij de jonge toezichthouders surveilleren in een gemeente, bijvoorbeeld rondom een school. Tijdens de surveillance bekijken zij waar de tabaksverkooppunten zich bevinden, waar jeugd zich bevindt en spreken zij jeugd aan op straat. Daarna worden de hotspot locaties, dat wil zeggen locaties waar jeugd regelmatig komt om sigaretten te kopen, onderworpen aan een langere observatie. Tijdens deze observatie wordt gekeken of de ondernemer zich aan de leeftijdsgrens houdt bij de verkoop van tabak. In deze factsheet worden de resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles weergegeven en toegelicht.