Help mee pak je ID!

De naleving van de Drank- en Horecawet in supermarkten bevorderen middels stimulatie van positief klantgedrag. De campagne is gericht op het wegnemen van weerstand bij klanten en het stimuleren van de normverschuiving: leeftijdscontroles bij de aankoop van alcohol moeten meer ‘normaal’ worden. De resultaten lieten een positief effect zien van de campagne op zowel klanten als caissières.

Masterthesis Suzie Geurtsen 2014 >