Jeugdkaart


Het gebruik van alcohol door jongeren brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Om het alcoholgebruik onder jongeren effectief te verminderen, is het belangrijk dat je kunt interveniëren en capaciteit daar inzet waar deze het hardste nodig is. Dit kun je het beste doen door preventie- en handhavingsactiviteiten risicogestuurd in te zetten; Waar gaan jongeren heen en waar is de kans het grootst dat ze er in slagen om alcohol te kopen? Het begrijpen van de leefwereld van jongeren is hiervoor essentieel.

Risicogestuurde inzet
Jeugdkaart helpt gemeenten om in kaart te brengen welke sectoren in hun gemeente het meeste prioriteit behoeven en welke locaties in deze sectoren het meest populair zijn onder jongeren. Aan de hand van een streetwise praktijkonderzoek vragen we onder andere de commerciële (waar kopen ze het) en sociale beschikbaarheid (van wie krijgen ze het) van alcohol onder jongeren uit. Aanvullend kunnen we overige vragen over bijvoorbeeld drank- en/of drugsgebruik meenemen.

Door de ogen van de jeugd
Na een jeugdkaartonderzoek weet je welke sectoren in je gemeente prioriteit behoeven, welke locaties volgens jongeren populair zijn om alcohol te kopen en heb je meer inzicht in de achtergrond van het gedrag van je jongeren. De resultaten van dit onderzoek combineren we met bestaande kennis van gemeentelijke hotspots in een interactieve jeugdkaart waar alle hotspotlocaties in jouw gemeente zijn opgenomen.

Alvast zelf aan de slag? Klik dan hier.