Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht 2016

In opdracht van gemeente Utrecht onderzocht Objectief de naleving van alcoholwetten (leeftijdsgrens, wederverstrekking en doorschenken) in verschillende sectoren. Naast het nalevingscijfer brachten we ook motieven en weerstanden van betrokkenen in kaart. We gingen hiervoor in gesprek met alcoholverkopers, leidinggevenden, meerderjarigen, minderjarigen en ouders van minderjarigen. Op basis van de resultaten en gedragswetenschappelijke literatuur formuleerden we aanbevelingen om de naleving van alcoholwetten te verhogen en verantwoord omgaan met alcohol te stimuleren.

Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht 2016 >