Factsheet handhaving leeftijdsgrens tabak 2014

De NVWA houdt toezicht op de regels gesteld in de Tabakswet, waaronder de leeftijdsgrens die gesteld is voor de verkoop van tabaksproducten.
In 2014 hebben de jonge toezichthouders van het flexteam leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd bij diverse typen bedrijven zoals supermarkten, tankstations, tabaksspeciaalzaken, horecabedrijven en evenementen. Deze controles zijn uitgevoerd aan de hand van een vooraf vastgestelde methodiek. Deze methodiek moet waarborgen dat er risicogericht gewerkt wordt. Dit vertaalt zich in een werkwijze waarbij de jonge toezichthouders surveilleren in een gemeente, bijvoorbeeld rondom een school. Tijdens de surveillance bekijken zij waar de tabaksverkooppunten zich bevinden, waar jeugd zich bevindt en spreken zij jeugd aan op straat. Daarna worden de hotspot locaties, dat wil zeggen locaties waar jeugd regelmatig komt om sigaretten te kopen, onderworpen aan een langere observatie. Tijdens deze observatie wordt gekeken of de ondernemer zich aan de leeftijdsgrens houdt bij de verkoop van tabak. In deze factsheet worden de resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles weergegeven en toegelicht.