Publicaties

Onderzoek studenten Radboud Universiteit Nijmegen

Voor de master Gedragsverandering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben drie studenten een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Objectief. Ze onderzochten hoe ze spontaan ID tonen konden stimuleren, en hoe ze de attitude over ID tonen in het algemeen konden verbeteren. Hiervoor ontwierpen ze materiaal dat supermarkten kunnen gebruiken in hun winkel. Aan de hand […]

Onderzoek spontaan ID tonen!

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Dienst Publiek en Communicatie onderzochten wij in samenwerking met D&B nieuw ontworpen point of sale materiaal voor de NIX18 campagne. Het nieuwe point of sale materiaal is aangepast op basis van gedragswetenschappelijke inzichten uit de masterthesis van Suzie Geurtsen. Met het nieuwe materiaal willen we spontaan […]

Nalevingsonderzoek gemeente Utrecht 2016

In opdracht van gemeente Utrecht onderzocht Objectief de naleving van alcoholwetten (leeftijdsgrens, wederverstrekking en doorschenken) in verschillende sectoren. Naast het nalevingscijfer brachten we ook motieven en weerstanden van betrokkenen in kaart. We gingen hiervoor in gesprek met alcoholverkopers, leidinggevenden, meerderjarigen, minderjarigen en ouders van minderjarigen. Op basis van de resultaten en gedragswetenschappelijke literatuur formuleerden we […]

Help mee pak je ID!

De naleving van de Drank- en Horecawet in supermarkten bevorderen middels stimulatie van positief klantgedrag. De campagne is gericht op het wegnemen van weerstand bij klanten en het stimuleren van de normverschuiving: leeftijdscontroles bij de aankoop van alcohol moeten meer ‘normaal’ worden. De resultaten lieten een positief effect zien van de campagne op zowel klanten […]

Factsheet handhaving leeftijdsgrens tabak 2014

De NVWA houdt toezicht op de regels gesteld in de Tabakswet, waaronder de leeftijdsgrens die gesteld is voor de verkoop van tabaksproducten. In 2014 hebben de jonge toezichthouders van het flexteam leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd bij diverse typen bedrijven zoals supermarkten, tankstations, tabaksspeciaalzaken, horecabedrijven en evenementen. Deze controles zijn uitgevoerd aan de hand van een vooraf vastgestelde […]

Laatste tweets

    Sorry, geen Tweets zijn gevonden.