Dronken mannen versus dronken vrouwen

Stel je voor, je bent barmedewerker in een café en twee dronken mannen komen jouw kant op zwabberen en bestellen een biertje. Vervolgens komen twee dronken vrouwen binnen strompelen en ook zij bestellen bier. Nu is de vraag: wie schenk je nog alcohol?

Het goede antwoord is: niemand. Alcohol doorschenken aan personen die al in “kennelijke staat van dronkenschap verkeren” is namelijk bij wet verboden1. Toch laat onderzoek van Objectief zien dat verkopers regelmatig alcohol doorschenken aan dronken klanten. Interessant gegeven hierbij is dat het geslacht van de klanten het verschil kan maken. Tijdens het onderzoek bij horecagelegenheden in Utrecht werd minder vaak doorgeschonken aan twee mannen dan aan duo’s bestaande uit twee vrouwen of een man een vrouw.

De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij de associaties van de verkopers. “Mannen reageren vaker agressief”, zeggen de verkopers. Canadees onderzoek bevestigt deze intuïtie, dat beschonken mannen zich agressiever gedragen dan nuchtere mannen, terwijl dit effect niet optreedt bij vrouwen2. Verkopers ervaren dronken mannen daardoor waarschijnlijk als bedreigender dan dronken vrouwen. Dit kan verklaren waarom verkopers minder vaak doorschenken aan mannen dan aan vrouwen.

Toch is het belangrijk dat verkopers ook minder doorschenken aan vrouwen. Dat dronken vrouwen minder bedreigend zijn voor hun omgeving dan dronken mannen, neemt niet weg dat zij een bedreiging vormen voor hun eigen gezondheid. De gezondheidsrisico’s van het drinken van teveel alcohol gelden namelijk voor iedereen. Verkopers zouden daarom niet moeten doorschenken aan beschonken klanten, of ze nu lastig zijn of niet.


1 Wetboek van Strafrecht, artikel 252
2 Hoaken, P.N.S., & Pihl, R.O. (2000). The effects of alcohol intoxication on aggressive responses in men and women. Alcohol and Alcoholism, 35(5), 471-477.