Objectief wenst je een gelukkig en gezond 2018!

We zijn het nieuwe jaar fris gestart, onze goede voornemens zijn gemaakt en we werken met veel enthousiasme verder aan onze projecten. Graag kijken we met jullie nog even terug op wat bijzondere hoogtepunten uit 2017.

Spontaan ID tonen
We startten 2017 goed! We rondden een bijzonder gedragsonderzoek af dat wij samen met D&B uitvoerden voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Dienst Publiek en Communicatie. We hebben voor dit onderzoek jongvolwassenen onder de 25 jaar gemotiveerd uit zichzelf hun ID te tonen wanneer zij alcohol kopen. Naar aanleiding van het onderzoek is het campagnemateriaal van NIX18 aangepast! Daarnaast werd ons onderzoek opgenomen in de uitgave Rijk aan gedragsinzichten’ (pagina 18 & 19).

Lancering van Jeugdkaart
Jeugdkaart, een initiatief van Objectief, is succesvol gestart. Jeugdkaart helpt gemeenten bij het in kaart brengen van hotspots, populaire locaties waar jongeren en alcohol samenkomen. Met deze inzichten kan een gemeente prioriteit stellen, gericht interveniëren en haar capaciteit daar inzetten waar deze het hardste nodig is. Daarnaast haalt Jeugdkaart aanvullende informatie op over alcoholgebruik van jongeren, die ons helpen de leefwereld van jongeren beter te leren begrijpen. Ze voerden dit jaar hun eerste onderzoeken uit en mochten in oktober hun enthousiasme overbrengen in een lezing op de studiedag Alcoholtoezicht.

We hielpen verschillende gemeenten en sectoren
We hielpen gemeenten en verkopers om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren bij de verkoop van alcohol. Zo leerden we onze opdrachtgevers hun doelgroep beter te begrijpen door o.a. de naleving van het leeftijdscontroleproces en drijfveren van deze doelgroep in kaart te brengen. Op basis van deze inzichten gaven we gedragswetenschappelijke adviezen, ontwikkelden we gedragsinterventies, organiseerden we werksessies en ondersteunden we gemeente en horeca door ze aan te sluiten op de kwaliteitsmethodiek, om de naleving te verbeteren.

Aanpak doorschenken en doordrinken
Met gemeente Amsterdam hebben we dit jaar de eerst stappen gezet om doorschenken lokaal te verminderen. Daarnaast gingen we een samenwerkingsverband aan met het Trimbos-instituut. Samen ontwierpen we een aanpak om in vier stappen dronkenschap en doorschenken tegen te gaan. We hebben deze aanpak met veel plezier mogen presenteren in een interactieve sessie op de studiedag Alcoholtoezicht.

Intern succes
We maakten intern veel bijzondere momenten mee:

  • Drie gemotiveerde masterstudenten voerden een onderzoek uit dat ons hielp bij het verbeteren van onze interventiematerialen.
  • Drie enthousiaste stagiaires/werkervaringsplekkers hielpen mee aan het succes van afgelopen jaar.
  • We verhuisden naar een mooi monumentaal pand op de Berg en Dalseweg 81 in Nijmegen.
  • We werkten hard aan een boek, waarin we onze diensten en gedragsinterventies presenteren en onderbouwen.
  • We organiseerden enkele heidagen om na te denken over wat we de komende jaren willen bereiken met Objectief.
  • We vernieuwden de website! We nodigen je bij deze dan ook graag uit een kijkje te nemen, zodat je meer kunt lezen over ons en al onze projecten.

We zijn trots op wat we afgelopen jaar bereikten, en hopen dit succes met het team en onze opdrachtgevers dit jaar voort te zetten. Op een gezond 2018!