Confrontatie-audits

Confrontatie-audits zijn controles waarbij de naleving van de wetgeving rondom dronkenschap en doorschenken in horecagelegenheden wordt getest door acteurs die zich dronken voordoen. Het is gericht op zowel het verbod om dronken personen toe te laten tot een horecagelegenheid als het doorschenken aan dronken klanten.

De confrontatie-audits verschillen van audits in het nalevingsonderzoek doorschenken doordat er op de avond zelf nog een terugkoppeling plaatsvindt tussen de waarnemer en de leidinggevende van de betreffende horecagelegenheid. De waarnemer informeert de leidinggevende van de horecagelegenheid over zijn bevindingen en overhandigt hierbij een Tip- of Topkaart en een handelingsperspectief (een hulpmiddel voor horecapersoneel om naleving makkelijker te maken).

De confrontatie-audits helpen horecagelegenheden om grip te krijgen op de naleving van de wetgeving rondom dronkenschap en doorschenken. De horecagelegenheden krijgen op deze manier continue feedback op het proces: waar gaat het goed en wat kan beter? Bovendien krijgen gemeenten zo zicht op de progressie van de naleving van het verbod op doorschenken in de horeca.

Hiernaast staat een voorbeeld van een handelingsperspectief voor barmedewerkers, dat Objectief in samenwerking met het Trimbos-instituut heeft ontworpen. Als aanvulling op het handelingsperspectief is er een informatieblad ontwikkeld voor barmedewerkers, dat inspeelt op hun motieven en weerstanden om het verbod op doorschenken wel of niet na te leven.

Wil je meer weten over onze confrontatie-audits?