Kwaliteitsmethodiek
Leeftijdscontrole

Ben jij als verkoper of toezichthouder op zoek naar een effectieve interventie om de naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren? Dan biedt de kwaliteitsmethodiek leeftijdscontrole hiervoor een efficiënte, onderbouwde aanpak. De methodiek maakt het leeftijdscontroleproces inzichtelijk en geeft gerichte feedback waar nodig. Onderzoek laat zien dat de naleving van de leeftijdsgrens (structureel) positief beïnvloed wordt door implementatie van deze methodiek.

Mysteryshoponderzoek
Periodieke zelfcontrole is een centraal uitgangspunt van de kwaliteitsmethodiek. Aan de hand van mysteryshoponderzoek wordt de naleving van de leeftijdsgrens in kaart gebracht. Door meerdere keren per jaar te controleren ontstaat er inzicht in eigen handelen en wordt er een continue controleperceptie ervaren. Onderzoek laat zien dat een viertal controlemomenten per jaar, zoals in de kwaliteitsmethodiek, de naleving van de leeftijdsgrens laat stijgen.

Feedback
Om de naleving van de leeftijdsgrens te kunnen verbeteren is het naast het uitvoeren van controles ook waardevol om feedback te geven. Feedback geeft inzicht in eigen handelen. Zonder concrete feedback kan een verkoper mogelijke fouten niet herstellen. Daarnaast beloon je met positieve feedback de verkoper voor het goed uitvoeren van de leeftijdscontrole. Vanuit de gedragspsychologie weten we dat het geven van directe, gerichte feedback over wat goed ging en beter kan, verkopers motiveert om de goede lijn door te zetten en zo nodig fouten te herstellen. Deze combinatie van periodieke zelfcontrole en directe, gerichte feedback maakt de kwaliteitsmethodiek zeer effectief. Zo bleek dat de naleving van de leeftijdsgrens in een supermarktketen na implementatie van de kwaliteitsmethodiek in een jaar tijd van 40% naar 80% was gestegen.

Horizontaal toezicht
Op het moment dat er sprake is van een consistent hoge naleving van de leeftijdsgrens, kan een verkoper in overleg met de toezichthouder in aanmerking komen voor horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht wordt gekenmerkt door een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen toezichthouder en verkoper, waarbij wederzijds vertrouwen en transparantie centraal staan. De toezichthouder kan bepalen of een verkoper onder verminderd toezicht te laten vallen, in ruil voor inzicht in de nalevingscijfers en het leeftijdscontrolebeleid van de verkoper. Op deze manier samenwerken met een goed presterende verkoper heeft voor de toezichthouder als positief gevolg dat het de toezichtlast vermindert en zij zodoende meer capaciteit overhoudt om toe te zien op de minder presterende verkoopkanalen. Voor de verkoper is verminderd toezicht een beloning in de vorm van erkenning voor al het werk dat hij gestoken heeft in het zorgen voor een goede naleving van de regelgeving. Door de positieve gevolgen van een goede naleving te benadrukken, worden andere verkopers ook gestimuleerd om de leeftijdsgrens goed na te leven.

Dashboard
Objectief heeft een online dashboard ontwikkeld, waarin je als verkoper en toezichthouder de ontwikkeling van het naleefniveau van de leeftijdsgrens continue kunt monitoren. Niet alleen het eindresultaat (wel/geen naleving), maar ook de uitvoer van de processtappen wordt in een overzicht weergegeven. Verkopers zien deze informatie voor elke locatie specifiek en toezichthouders alleen op sector niveau.

Wil je meer weten over onze kwaliteitsmethodiek?