Positie CBL ten aanzien van leeftijdcontrole- systemen

Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt is een belangrijk thema voor het Centraal Bureau Levensmiddenhandel (CBL) en haar leden uit de supermarktbranche.

Onder verantwoorde verkoop van alcohol verstaat het CBL: dat alcohol verkocht wordt volgens de wettelijke eisen die aan de verkoop van deze producten worden gesteld en dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de wet wordt overtreden. De veiligheid van de medewerker en de klant zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Lees het volledige artikel